HANEL TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 7/5/2023 9:36:41 AM

Ngày 30/6/2023, tại trụ sở công ty, Công ty CP Hanel đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, thông qua Kết quả hoạt động SXKD năm 2022, kế hoạch SXKD năm 2023 và các nội dung liên quan khác theo quy định.

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Hanel năm 2023 đã biểu quyết nhất trí với tỷ lệ cao, thông qua các báo cáo: Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD  năm 2023 của Ban Tổng giám đốc; Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023; Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023; Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022 và lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023; Tờ trình về việc thông quan phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức và phương án chi trả lương cho người quản lý năm 2022  và kế hoạch năm 2023.

Tại Đại hội, ông Nguyễn Đình Vinh, Chủ tịch HĐQT và bà Bùi Thị Hải Yến, thành viên HĐQT, Tổng giám đốc công ty đã giải đáp thỏa đáng các câu hỏi của cổ đông về tình hình công tác thoái vốn Nhà nước, về đề án Tái cơ cấu doanh nghiệp của Hanel, về định hướng SXKD của Hanel trong thời gian tới và hoạt động của một số lĩnh vực kinh doanh chủ chốt của Công ty.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty CP Hanel đã được tổ chức trang trọng, nghiêm túc, theo đúng các quy định liên quan, và đạt được thành công tốt đẹp.

Một số hình ảnh của Đại hội:

 
Hiện tại chưa có phản hồi nào
Hiển thị 0 trong Hiện tại chưa có phản hồi nào phản hồi  
Clip hoạt động Vacod
Hiệp hội phát triển hàng tiêu dùng Việt Nam (VACOD)
Hiệp hội phát triển hàng tiêu dùng Việt Nam (VACOD)
Thống kê truy cập
   Trực tuyến : 10
   Truy cập trong ngày : 1815
   Tổng số truy cập : 28148427
Logo thương hiệu Việt