Ban Lãnh Đạo Hiệp Hội VACOD

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH
HIỆP HỘI PHÁT TRIỂN HÀNG TIÊU DÙNG VIỆT NAM (VACOD) 
NHIỆM KỲ 2016 - 2021CHỦ TỊCH VACOD

1a.CT VACOD.jpgPHÓ CHỦ TỊCH VACOD

IMG_7546.jpgBAN THƯỜNG VỤ VACOD

1a.BTV1.jpg

1a.BTV2.jpgBAN CHẤP HÀNH VACOD


1a.BCH1.jpg
1a.BCH2.jpg
1a.BCH3.jpg

1a.BCH4M.jpg
IMG_7545.jpg


1aaaBCH thay.jpg


1a.BCH9.jpg

1a.BCH10.jpgClip hoạt động Vacod
Hiệp hội phát triển hàng tiêu dùng Việt Nam (VACOD)
Hiệp hội phát triển hàng tiêu dùng Việt Nam (VACOD)
Thống kê truy cập
   Trực tuyến : 200
   Truy cập trong ngày : 671
   Tổng số truy cập : 22758714
Logo thương hiệu Việt
Thị trường nội bộ VACOD