Ban Lãnh Đạo Hiệp Hội VACOD

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH
HIỆP HỘI PHÁT TRIỂN HÀNG TIÊU DÙNG VIỆT NAM (VACOD) 
NHIỆM KỲ 2016 - 2021CHỦ TỊCH VACOD

1a.CT VACOD.jpgPHÓ CHỦ TỊCH VACOD

1AAa PCT sua2019.jpg


BAN THƯỜNG VỤ VACOD

1a.BTV1.jpg

1a.BTV2.jpgBAN CHẤP HÀNH VACOD


1a.BCH1.jpg
1a.BCH2.jpg
1a.BCH3.jpg

1a.BCH4M.jpg
1a.BCH7M.jpg

1a.BCH8.jpg


1a.BCH9.jpg

1a.BCH10.jpgClip hoạt động Vacod
Hiệp hội phát triển hàng tiêu dùng Việt Nam (VACOD)
Hiệp hội phát triển hàng tiêu dùng Việt Nam (VACOD)
Thống kê truy cập
   Trực tuyến : 104
   Truy cập trong ngày : 5509
   Tổng số truy cập : 21183400
Logo thương hiệu Việt
Thị trường nội bộ VACOD