Ban Lãnh Đạo Hiệp Hội VACOD

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH
HIỆP HỘI PHÁT TRIỂN HÀNG TIÊU DÙNG VIỆT NAM (VACOD) 
NHIỆM KỲ 2016 - 2021CHỦ TỊCH VACOD


1A BCH 2016 2021.jpg
BAN THƯỜNG VỤ VACOD


1aaaabch.jpg

1a bch3 sua moi.jpgBAN CHẤP HÀNH VACOD111BCH.jpg


1112BCH.jpg


1113BCH.jpg


Anh BCH da mien nhiem Ba Nguyen Thanh Phuc.jpg

11upsuatragsau.jpg

1116BCH.jpg

Clip hoạt động Vacod
Hiệp hội phát triển hàng tiêu dùng Việt Nam (VACOD)
Hiệp hội phát triển hàng tiêu dùng Việt Nam (VACOD)
Thống kê truy cập
   Trực tuyến : 254
   Truy cập trong ngày : 2665
   Tổng số truy cập : 19384038
Logo thương hiệu Việt
Thị trường nội bộ VACOD