VACOD thông báo Quy định mới về Thi đua khen thưởng 12/3/2015 2:55:19 PM
Quy định mới của Bộ Công thương, thời hạn thực hiện công tác thi đua khen thưởng năm 2015 sẽ sớm hơn so với những năm trước

Kính gửi:   Hội viên Hiệp hội Phát triển Hàng tiêu dùng Việt Nam (VACOD)    

 

Hiệp hội Phát triển Hàng tiêu dùng Việt Nam (VACOD) xin gửi tới Quý Doanh nghiệp Hội viên lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng!

Thực hiện công tác thi đua, khen thưởng năm 2015 của Bộ Công thương và tạo động lực, động viên, khuyến khích các tập thể, cá nhân là Hội viên VACOD hăng hái thi đua lao động sáng tạo, vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, Hiệp hội Phát triển Hàng tiêu dùng Việt Nam (VACOD) dự kiến trình Bộ Trưởng Bộ Công thương xét khen thưởng cho các Doanh nghiệp Hội viên tiêu biểu, có thành tích xuất sắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh và có nhiều đóng góp cho công tác Hội, góp phần vào sự nghiệp phát triển của ngành Công Thương năm 2015.

Theo quy định mới của Bộ Công thương, thời hạn thực hiện công tác thi đua khen thưởng năm 2015 sẽ sớm hơn so với những năm trước. Vì vậy, Hiệp hội Phát triển Hàng tiêu dùng Việt Nam (VACOD) kính đề nghị Quý Doanh nghiệp Hội viên, căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của mình, căn cứ Luật thi đua khen thưởng, điền thông tin đầy đủ, chính xác vào phiếu đăng ký (theo mẫu), hoàn thiện hồ sơ khen thưởng theo Hướng dẫn khai hồ sơ khen thưởng năm 2015 (gửi kèm) hoặc download trên trang website: www.vacod.vn/vănbản-tàiliệu/mẫuvănbảnthiđuakhenthưởng và gửi về Văn phòng VACOD trước ngày 10/12/2015.

Chi tiết xin vui lòng liên hệ: Hiệp hội Phát triển Hàng tiêu dùng Việt Nam (VACOD)

Địa chỉ:        Số 132 Nguyễn Tuân, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

                  Điện thoại:   04.35571875/76/77;            

                     0936796768 - 0933452992 (Ms. Tưởng Thu Thủy - Phó Tổng Thư ký VACOD – Chuyên trách công tác thi đua khen thưởng VACOD)

                  Fax:             04.35571874  

                  Email:          vanphong.vacod@gmail.com       *          Website: www.vacod.vn      

Trân trọng cảm ơn./.                                                                             PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC KIÊM TỔNG THƯ KÝ

                                                               (Đã kí)


                                                               ThS. Nguyễn Thị Thu Thủy
HƯỚNG DẪN KHAI HỒ SƠ KHEN THƯỞNG NĂM 2015

CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG

 

            Thực hiện sự chỉ đạo của Ban Lãnh đạo Hiệp hội Phát triển Hàng tiêu dùng Việt Nam (VACOD) trong việc lựa chọn các tập thể và cá nhân là Doanh nghiệp Hội viên VACOD có thành tích xuất sắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh và có nhiều đóng góp cho cho công tác Hội để trình và đề nghị Bộ Công thương tặng Cờ thi đua, Bằng khen, Ban thi đua khen thưởng VACOD hướng dẫn công tác khen thưởng năm 2015 như sau:

I.    ĐỐI TƯỢNG KHEN THƯỞNG:

1.     Tập thể: Là các Doanh nghiệp thuộc hội viên VACOD có thành tích trong hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện tốt các chỉ tiêu kinh tế xã hội hoặc có nhiều đóng góp cho cộng đồng Doanh nghiệp năm 2015 (không xét khen thưởng Chi nhánh, Văn phòng, các đơn vị trực thuộc của Doanh nghiệp Hội viên).

2.     Cá nhân: Là lãnh đạo thuộc Doanh nghiệp Hội viên VACOD có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua hoạt động sản xuất kinh doanh và đóng góp cho xã hội, cho cộng đồng Doanh nghiệp (chức danh lãnh đạo từ Phó Giám đốc Doanh nghiệp trở lên).

II.    TIÊU CHUẨN:

1.     Tập thể:

a.     Khen thưởng toàn diện:

* Về thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội: Các doanh nghiệp có thành tích toàn diện về thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, đạt hiệu quả trong sản xuất - kinh doanh. Trong đó, một số chỉ tiêu phải đạt và vượt các mức sau:

-       Doanh thu năm 2015 tăng so với năm 2014 (đối với doanh nghiệp có từ 300 lao động trở xuống phải tăng từ 7% trở lên);

-       Lợi nhuận trước thuế năm 2015 tăng so với năm 2014;

-       Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ nộp ngân sách Nhà nước và các khoản nộp khác theo chế độ Nhà nước quy định năm 2015;

-       Tỷ suất lợi nhuận thực hiện/Vốn chủ sở hữu đạt từ 5% trở lên;

-       Không có nợ phải trả quá hạn, hệ số khả năng thanh toán nợ đến hạn lớn hơn 1;

-       Thu nhập bình quân/1 lao động tăng 5% trở lên so với năm 2014;

-       Đảm bảo 100% số lao động được đóng bảo hiểm xã hội theo quy định; Đơn vị không nợ BHXH, BHYT, thực hiện đầy đủ các chế độ BHXH đối với người lao động;

-       Ký hợp đồng lao động đầy đủ với người lao động theo quy định của Bộ luật lao động;

-       Tích cực tham gia các hoạt động từ thiện.

            * Tình hình đầu tư, đổi mới công nghệ, nâng cao khả năng cạnh tranh, biện pháp tham gia kiềm chế lạm phát, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, chống lãng phí, thực hành tiết kiệm.

            * Chấp hành tốt chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của Thành phố; không có sai phạm kiểm điểm, xử lý theo yêu cầu của cơ quan kiểm tra của Đảng, cơ quan Thanh tra, Kiểm toán...; đảm bảo an ninh, an toàn, vệ sinh môi trường, không có tai nạn nghiêm trọng.

            * Tổ chức tốt các phong trào thi đua, xây dựng tổ chức Đảng (nếu có) và Công đoàn, Đoàn thanh niên, hội quần chúng vững mạnh hoạt động tích cực.

b.     Khen thưởng về công tác đóng góp cho cộng đồng Doanh nghiệp: Thực hiện tốt nghĩa vụ nộp ngân sách theo quy định của Nhà nước, tích cực tham gia tài trợ cho các hội nghị hội thảo nhằm tháo gỡ khó khăn cho các Doanh nghiệp hoặc các hội nghị hội thảo nhằm phổ biến các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước.

c.     Khen thưởng về Khoa học Công nghệ: Phải có đề tài khoa học đã được cấp chứng nhận.

2.     Cá nhân:

-       2 (hai) năm liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trong thời gian đó có 02 (hai) sáng kiến được công nhận và áp dụng hiệu quả trong phạm vi cấp cơ sở.

-       Tích cực tham gia các phong trào thi đua, hoạt động xã hội từ thiện

-       Chấp hành tốt chủ trương chính sách của Đảng, nhà nước và các quy định của Thành phố.

-       Đạt danh hiệu "Chiến sỹ thi đua" cấp cơ sở.

III.  HỒ SƠ KHEN THƯỞNG:

a)    Tờ trình đề nghị xét tặng Bằng khen của Doanh nghiệp hoặc cá nhân;

b)       Biên bản họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng của Doanh nghiệp; 

c)     Báo cáo thành tích của tập thể (ký và đóng dấu của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị) và cá nhân (ký, ghi rõ họ tên, có xác nhận của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị ký tên và đóng dấu) được đề nghị khen thưởng (theo mẫu download trên website: www.vacod.vn/vănbản-tàiliệu/mẫuvănbảnthiđuakhenthưởng) gửi kèm theo bản photo bằng khen của các năm trước;       

d)     Bản sao Quyết định hoặc Chứng nhận tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở, Tập thể lao động xuất sắc của cấp có thẩm quyền;

e)     Xác nhận nghĩa vụ thuế, Bảo hiểm Xã hội; Xác nhận sáng kiến, cải tiến, áp dụng công nghệ mới, đề tài khoa học của Hội đồng khoa học hoặc Hội đồng sáng kiến của cơ quan, đơn vị; Bản sao Giải thưởng quốc gia, quốc tế (nếu có).

IV.   THỜI GIAN XÉT KHEN THƯỞNG: 02 năm xét khen 01 lần đối Bằng khen cấp Bộ (VD: Năm 2014 đơn vị đã được khen thưởng của Bộ A thì năm 2015 Bộ A sẽ không xét đơn vị đó).

V.    THỜI HẠN NỘP HỒ SƠ: Đề nghị các đơn vị, cá nhân đăng ký tham gia và gửi file mềm kèm 02 Bộ Hồ sơ gốc về Văn phòng VACOD trước ngày 10/12/2015.

Thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ:

Hiệp hội Phát triển Hàng tiêu dùng Việt Nam (VACOD)

Địa chỉ:        Số 132 Nguyễn Tuân, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại:   04.35571875/76/77;

                     0936796768 - 0933452992 (Ms. Tưởng Thu Thủy - Phó Tổng Thư ký VACOD)

                  Fax:             04.35571874

                  Email:          vanphong.vacod@gmail.com

                  Website:       www.vacod.vn/vănbản-tàiliệu/mẫuvănbảnthiđuakhenthưởng

Hiện tại chưa có phản hồi nào
Hiển thị 0 trong Hiện tại chưa có phản hồi nào phản hồi  
Clip hoạt động Vacod
Hiệp hội phát triển hàng tiêu dùng Việt Nam (VACOD)
Hiệp hội phát triển hàng tiêu dùng Việt Nam (VACOD)
Thống kê truy cập
   Trực tuyến : 527
   Truy cập trong ngày : 2486
   Tổng số truy cập : 28254412
Logo thương hiệu Việt