HƯỚNG DẪN KHAI HỒ SƠ KHEN THƯỞNG NĂM 2023 5/9/2023 3:42:35 PM
Thực hiện sự chỉ đạo của Ban Lãnh đạo Hiệp hội Phát triển Hàng tiêu dùng Việt Nam - VACOD trong việc lựa chọn các tập thể và cá nhân là Doanh nghiệp Hội viên VACOD có thành tích xuất sắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh và có nhiều đóng góp cho công tác Hội trong năm 2022 để trình và đề nghị Liên Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tặng bằng khen, Ban thi đua khen thưởng VACOD hướng dẫn các doanh nghiệp triển khai thực hiện hồ sơ khen thưởng năm 2023 như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG KHEN THƯỞNG:

1.     Tập thể: Xét tặng cho các Doanh nghiệp thuộc hội viên VACOD có thành tích trong hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện tốt các chỉ tiêu kinh tế xã hội hoặc có nhiều đóng góp cho cộng đồng Doanh nghiệp năm 2022 (không xét khen thưởng Chi nhánh, Văn phòng, các đơn vị trực thuộc của Doanh nghiệp Hội viên).

2.     Cá nhân: Xét tặng cho 01 Lãnh đạo thuộc Doanh nghiệp Hội viên VACOD có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua hoạt động sản xuất kinh doanh và đóng góp cho xã hội, cho cộng đồng Doanh nghiệp (chức danh lãnh đạo từ Phó Giám đốc Doanh nghiệp trở lên).

II. TIÊU CHUẨN KHEN THƯỞNG:

1. Tập thể:

a.   Khen thưởng toàn diện:

*    Về thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội: Các doanh nghiệp có thành tích toàn diện về thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, đạt hiệu quả trong sản xuất - kinh doanh. Trong đó, một số chỉ tiêu phải đạt và vượt các mức sau:

-     Doanh thu năm 2022 tăng so với năm 2021 (đối với doanh nghiệp có từ 300 lao động trở xuống phải tăng từ 7% trở lên);

-     Lợi nhuận trước thuế năm 2022 tăng so với năm 2021;

-     Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ nộp ngân sách Nhà nước và các khoản nộp khác theo chế độ Nhà nước quy định tới thời điểm hiện tại;

-     Tỷ suất lợi nhuận thực hiện/Vốn chủ sở hữu đạt từ 5% trở lên;

-     Không có nợ phải trả quá hạn, hệ số khả năng thanh toán nợ đến hạn lớn hơn 1;

-     Thu nhập bình quân/1 lao động tăng 5% trở lên so với năm 2021;

-     Đảm bảo 100% số lao động được đóng bảo hiểm xã hội theo quy định; Đơn vị không nợ BHXH, BHYT, thực hiện đầy đủ các chế độ BHXH đối với người lao động;

-     Ký hợp đồng lao động đầy đủ với người lao động theo quy định của Bộ luật lao động;

-     Tích cực tham gia các hoạt động từ thiện.

*    Tình hình đầu tư, đổi mới công nghệ, nâng cao khả năng cạnh tranh, biện pháp tham gia kiềm chế lạm phát, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, chống lãng phí, thực hành tiết kiệm.

*    Chấp hành tốt chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của Thành phố; không có sai phạm kiểm điểm, xử lý theo yêu cầu của cơ quan kiểm tra của Đảng, cơ quan Thanh tra, Kiểm toán...; đảm bảo an ninh, an toàn, vệ sinh môi trường, không có tai nạn nghiêm trọng.

*    Tổ chức tốt các phong trào thi đua, xây dựng tổ chức Đảng (nếu có) và Công đoàn, Đoàn thanh niên, hội quần chúng vững mạnh hoạt động tích cực.

b.   Khen thưởng về công tác đóng góp cho cộng đồng Doanh nghiệp: Thực hiện tốt nghĩa vụ nộp ngân sách theo quy định của Nhà nước, tích cực tham gia tài trợ cho các hội nghị hội thảo nhằm tháo gỡ khó khăn cho các Doanh nghiệp hoặc các hội nghị hội thảo nhằm phổ biến các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước.

2. Cá nhân:

-     2 (hai) năm liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trong thời gian đó có 02 (hai) sáng kiến được công nhận và áp dụng hiệu quả trong phạm vi cấp cơ sở.

-     Tích cực tham gia các phong trào thi đua, hoạt động xã hội từ thiện

-     Chấp hành tốt chủ trương chính sách của Đảng, nhà nước và các quy định của Thành phố.

-     Đạt danh hiệu "Chiến sỹ thi đua" cấp cơ sở.

III. HỒ SƠ KHEN THƯỞNG BAO GỒM:

a)   Tờ trình đề nghị xét tặng Bằng khen của Tập thể hoặc cá nhân;

b)   Biên bản họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng của Doanh nghiệp; 

c)   Báo cáo thành tích của tập thể (ký và đóng dấu của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị) và cá nhân (ký, ghi rõ họ tên, có xác nhận của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị ký tên và đóng dấu) được đề nghị khen thưởng (theo mẫu download trên website: www.vacod.vn/vănbản-tàiliệu/mẫuvănbảnthiđuakhenthưởng) gửi kèm theo bản photo bằng khen của các năm trước;      

d)   Bản sao Quyết định hoặc Chứng nhận tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở, Tập thể lao động xuất sắc của cấp có thẩm quyền;

e)   Xác nhận nghĩa vụ thuế, Bảo hiểm Xã hội tới thời điểm hiện tại; Xác nhận sáng kiến, cải tiến, áp dụng công nghệ mới, đề tài khoa học của Hội đồng khoa học hoặc Hội đồng sáng kiến của cơ quan, đơn vị; Bản sao Giải thưởng quốc gia, quốc tế (nếu có); Xác nhận của UBND nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

IV.   THỜI GIAN XÉT KHEN THƯỞNG: 02 năm xét khen 01 lần (VD: Năm 2022 đơn vị đã được khen thưởng của Liên đoàn thì năm 2023 Liên đoàn sẽ không xét đơn vị đó).

V. THỜI HẠN NỘP HỒ SƠ KHEN THƯỞNG:

Nhận thức công tác thi đua khen thưởng hàng năm là quyền lợi và trách nhiệm của các Doanh nghiệp Hội viên, VACOD đề nghị các đơn vị, cá nhân hưởng ứng tham gia nhiệt tình (vui lòng liên hệ trước với Văn phòng VACOD để được tư vấn), gửi 02 bộ hồ sơ khen thưởng trước ngày 01/07/2023 về Văn phòng VACOD.

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:

Hiệp hội Phát triển Hàng tiêu dùng Việt Nam - VACOD

Địa chỉ:        Số 132 Nguyễn Tuân, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại:   024.35571875/76/77

                     0936796768 (Ms. Tưởng Thu Thủy - Phó Tổng Thư ký VACOD)

Fax:              024.35571874 

Email:           vanphong.vacod@gmail.com   

Website:        www.vacod.vn/vănbản-tàiliệu/mẫuvănbảnthiđuakhenthưởng

Hiện tại chưa có phản hồi nào
Hiển thị 0 trong Hiện tại chưa có phản hồi nào phản hồi  
Clip hoạt động Vacod
Hiệp hội phát triển hàng tiêu dùng Việt Nam (VACOD)
Hiệp hội phát triển hàng tiêu dùng Việt Nam (VACOD)
Thống kê truy cập
   Trực tuyến : 205
   Truy cập trong ngày : 6524
   Tổng số truy cập : 27782238
Logo thương hiệu Việt