Công ty Peace Trading Co., Ltd. Nhật Bản cần nhập khẩu bột gấc (Gac Fruit Powder) 8/21/2018 9:05:33 AM
Công ty Peace Trading Co., Ltd. Nhật Bản cần nhập khẩu bột gấc (Gac Fruit Powder) Doanh nghiệp Việt Nam có khả năng cung cấp sản phẩm nêu trên đề nghị liên hệ với Thương vụ Việt Nam tại Nhật Bản để biết thêm thông tin. Địa chỉ liên hệ: jp@moit.gov.vn

Công ty Peace Trading Co., Ltd. Nhật Bản cần nhập khẩu bột gấc (Gac Fruit Powder)
Thương vụ Việt Nam tại Nhật Bản
Hiện tại chưa có phản hồi nào
Hiển thị 0 trong Hiện tại chưa có phản hồi nào phản hồi  
Clip hoạt động Vacod
Hiệp hội phát triển hàng tiêu dùng Việt Nam (VACOD)
Hiệp hội phát triển hàng tiêu dùng Việt Nam (VACOD)
Thống kê truy cập
   Trực tuyến : 68
   Truy cập trong ngày : 4888
   Tổng số truy cập : 17828707
Logo thương hiệu Việt